Dokumentowanie pochodzenia

Niestety coraz więcej odbieramy telefonów od Klientów, którzy fakt uzgodnienia treści porozumienia pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską odbierają jako koniec kłopotów z Brexitem i odprawami celnymi "bo przecież, na szczęście się dogadali". Niestety nic bardziej mylnego. Umowa dotyczy preferencyjnego traktowania przesyłek o udowodnionym pochodzeniu GB, PL, UE. I tylko te towary będą mogły skorzystać z preferencyjnej stawki 0% cła. W takich przypadkach kiedy cło będzie wynosiło 0% to i tak nie zwalnia to przedsiębiorców z obowiązku dokonania odprawy celnej swojego towaru.

Jak dokumentujemy pochodzenie?

Oświadczenie eksportera może być sporządzone w języku polskim, angielskim lub każdym innym, który jest językiem urzędowym w danym kraju Unii Europejskiej. Oświadczenie może być zawarte w fakturze sprzedaży lub dowolnym innym dokumencie opisującym produkt pochodzący w sposób wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić identyfikację tego produktu.

Eksporter jest odpowiedzialny za dostarczenie informacji wystarczających do identyfikacji produktu pochodzącego.
Samo oświadczenie może mieć zastosowanie do pojedynczej lub do wielu wysyłek, jeżeli eksportowany jest taki sam produkt. Jednak okres ważności takiego dokumentu nie może przekraczać dwunastu miesięcy.


Importer, do którego trafiają produkty pochodzące z drugiej strony, ma obowiązek przechowywać przez minimum 3 lata oświadczenia jakie uzyska od eksportera, potwierdzające pochodzenie danego towaru.

Tak samo długo przechowywać należy wszelką dokumentację świadczącą, że produkt spełnia wymogi do uzyskania statusu pochodzenia, jeżeli wniosek opierał się na wiedzy importera.
Eksporter oświadczenia, które przedstawił w związku z wysyłką towarów, musi przechowywać jeszcze dłużej, bo aż 4 lata.

Podsumowując temat, preferencyjne pochodzenie towaru w obrocie GB-UE dokumentujemy poprzez oświadczenie eksportera.

Przy przesyłkach do 6000 EUR wystarczy samo oświadczenie na dokumentach a dla przesyłek powyżej 6000 EUR należy oświadczenie opatrzyć numerem potwierdzającym zarejestrowanie w Elektronicznym Systemie Eksportu REX (dla przesyłek wysyłanych z kraju na wyspy).

Anglicy natomiast zamiast numeru REX będą wskazywali nr EORI w treści oświadczenia.

Należy pamiętać, że osoba wystawiająca ma obowiązek posiadania dokumentów na podstawie, których zadeklarowała preferencyjne pochodzenie (deklaracje dostawców, kalkulacje, itp.)

W każdej chwili bowiem trzeba móc udowodnić organom celno-skarbowym spełnienie wymogów reguł pochodzenia zawartych w porozumieniu.

Kluczem do braku ceł jest spełnienie „reguł pochodzenia”, które określają, jakie produkty można traktować jako faktycznie wyprodukowane przez państwo drugiej strony. Przede wszystkim są to towary wyprodukowane z minerałów, tworzyw czy zwierząt pochodzących z kraju Unii lub Wielkiej Brytanii. W przypadku, gdy w produkcji danego towaru zastosowane zostały materiały z krajów trzecich, nadal mogą być one uznawane za towary danej strony, o ile udział produktów obcych nie przekroczy wyznaczonych w Umowie norm. Te są bardzo różne i zależą przede wszystkim od tego, co jest produkowane i w jaki sposób.
Jeżeli jednak eksportowany przez nas produkt będzie spełniał te normy, nic nie stoi na przeszkodzie, by mógł korzystać z zerowego cła do Wielkiej Brytanii lub Unii Europejskiej. Wniosek o preferencyjne traktowanie taryfowe składa importer danego produktu, a opiera się on na oświadczeniu eksportera lub wiedzy importera, że dany produkt spełnia warunki pochodzenia z kraju jednej ze stron.

Udostępnij

MMPJ

Agencja celna MMPJ Sp. Z O.O. jako wiądący dostawca usług obsługi i doradztwa w zakresie prawa celnego i podatkowego przeprowadzi Cie przez cały proces odprawy celnej po Brexicie. Powierz swoje procesy logistyczne doświadczonemu zespołowi agentów celnych. Oferujemy kompleksowe rozwiązania logistyczne dla firm oraz klientów indywidualnych.

MMPJ

Agencja celna MMPJ Sp. Z O.O. jako wiądący dostawca usług obsługi i doradztwa w zakresie prawa celnego i podatkowego przeprowadzi Cie przez cały proces odprawy celnej po Brexicie. Powierz swoje procesy logistyczne doświadczonemu zespołowi agentów celnych. Oferujemy kompleksowe rozwiązania logistyczne dla firm oraz klientów indywidualnych.
MMPJ Agencja Celna ©2020 all rights reserved
powered by getknow