T2 z Polski do Wielkiej Brytanii/Irlandii Pn. - pozwala na płynne przekroczenie granicy

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych Klientów oraz firm transportowych proponujemy otwieranie tranzytów bezpośrednio z Polski do Urzędu wewnętrznego w Wielkiej Brytanii.

T2 to bardzo wygodne rozwiązanie pozwalające na płynne przekroczenie granicy zamiast szukania Agencji Celnej i załatwiania formalności tranzytowych na miejscu.

Dokument T2 będzie potrzebny również przy przewożeniu towaru z Polski do Irlandii Północnej w celu potwierdzenia statusu unijnego towaru.

Zapraszamy do współpracy eksporterów, przewoźników*

Do wystawienia Tranzytu potrzebne są:

  • odprawa eksportowa
  • faktura z tłumaczeniem,
  • specyfikacja wysyłkowa, paking list
  • świadectwo pochodzenia (jeśli było wystawione)
  • inne zezwolenia, świadectwa, certyfikaty (wymagane odrębnymi przepisami)
  • wskazanie nr urzędu wejście do GB
  • wskazanie nr urzędu zamknięcia tranzytu w GB

* współpraca wymaga podpisania umowy z MMPJ Agencją Celną Sp.z o.o.

Udostępnij

MMPJ

Agencja celna MMPJ Sp. Z O.O. jako wiądący dostawca usług obsługi i doradztwa w zakresie prawa celnego i podatkowego przeprowadzi Cie przez cały proces odprawy celnej po Brexicie. Powierz swoje procesy logistyczne doświadczonemu zespołowi agentów celnych. Oferujemy kompleksowe rozwiązania logistyczne dla firm oraz klientów indywidualnych.

MMPJ

Agencja celna MMPJ Sp. Z O.O. jako wiądący dostawca usług obsługi i doradztwa w zakresie prawa celnego i podatkowego przeprowadzi Cie przez cały proces odprawy celnej po Brexicie. Powierz swoje procesy logistyczne doświadczonemu zespołowi agentów celnych. Oferujemy kompleksowe rozwiązania logistyczne dla firm oraz klientów indywidualnych.
MMPJ Agencja Celna ©2020 all rights reserved
powered by getknow